Χρήσιμες πληροφορίες για τις μπαταριές Βαθιάς Εκφόρτισης

Χρήσιμες πληροφορίες για τις μπαταριές Βαθιάς Εκφόρτισης
Κάντε Κλικ για Μεγέθυνση

Χρήσιμες πληροφορίεςγια τις μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης

    

Οι δύο βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη

παραγωγή συσσωρευτών Βαθειάς Εκφόρτισης μολύβδου

- οξέος είναι :

H FLA (FloodedLead Acid) & η VRLA (Valve Regulated Lead

Acid), συχνά τις αποκαλούμε ως Ανοικτού Τύπου με υγρό

ηλεκτρολύτη &  Κλειστού Τύπου με ακινητοποιημένο

ηλεκτρολύτη αντίστοιχα.

 

Ας δούμε τις βασικές διαφορές και τα πλεονεκτήματα από

αυτές τις τεχνολογίες μπαταριών με έμφαση στην χρήση 

Αποθήκευσης Ενέργειας &Βαθιάς Εκφόρτισης  

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ FLA   

Οι συσσωρευτές Βαθιάς Εκφόρτισης μολύβδου-οξέος FLA-

ανοικτού τύπου είναι το πιο δημοφιλές είδος που

χρησιμοποιείται σήμερα γιατί  είναι  αποδεδειγμένη η

αξιοπιστία τους, ο μεγάλος αριθμός κύκλων τους, και το

χαμηλότερο κόστος τους. Περιέχουν περίσσεια υγρού

ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε οι πλάκες να είναι εντελώς βυθισμένες

σ’ αυτόν. Χρειάζονται κατά διαστήματα συμπλήρωμα

απιονισμένου νερού για αν είναι πάντα οι πλάκες πλήρως

καλυμμένες από ηλεκτρολύτη. Αυτό είναι το μεγάλο τους

μειονέκτημα ειδικά αν τοποθετηθούν σε σημείο που είναι

δύσκολη η προσβαση.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ VRLA

Η τεχνολογία συσσωρευτών VRLA αναπτύχθηκε  για να

εξαλείψει την ανάγκη προσθήκης νερού και της τοποθέτησης

των συσσωρευτών αποκλειστικά σε όρθια θέση. Έχουν

σχεδιαστεί έτσι ώστε το παραγόμενο οξυγόνο από τις θετικές

πλάκες κατά τη φόρτιση να μπορεί να μετατρέπεται μαζί με μια

ισοδύναμη ποσότητα υδρογόνου επάνω στην αρνητική πλάκα

σε νερό. Οι μπαταρίες VRLA είναι εφοδιασμένες με

ανεπίστροφες βαλβίδες εκτόνωσης. Η διαδικασία

“μετανάστευσης” του οξυγόνου από τις θετικές προς τις

αρνητικές πλάκες μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους και

έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των δύο υποκατηγοριών των

μπαταριών VRLA : την τεχνολογία AGM και την τεχνολογία

GEL.

  • Συσσωρευτές VRLA AGM (Absorbed Glass Matt)

Οι συσσωρευτές τεχνολογίας AGM ενσωματώνουν ένα

πορώδες διαχωριστικό πλέγμα από υαλοβάμβακα που έχει

την ικανότητα να απορροφά ένα μεγάλο ποσό του

ηλεκτρολύτη, ενώ επιτρέπει μερικοί από τους πόρους να είναι

κενοί. Αυτά τα κενά ενεργούν ως δίαυλοι που επιτρέπουν στο

οξυγόνο να κινείται από τις θετικές στις αρνητικές πλάκες.

Συσσωρευτές VRLA GEL

Οι συσσωρευτές τεχνολογίας  GEL στηρίζουν την λειτουργία

τους στην ίδια αρχή του ανασυνδυασμού οξυγόνου, αλλά

χρησιμοποιούν μια διαφορετική μέθοδο για την επίτευξή του.

Οι μπαταρίες γεμίζονται με ένα gel διοξειδίου του πυριτίου

αναμεμειγμένο με θειικό οξύ. 

Οι μπαταρίες VRLA προτιμώνται σε εγκαταστάσεις όπου η

πρόσβαση είτε είναι δύσκολη, είτε ο χώρος είναι

περιορισμένος ή υπάρχει συνεχής ανθρώπινη

παρουσία. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές μεταξύ

των συσσωρευτών VRLA AGM & GEL. Οι συσσωρευτές Gel

έχουν ποιοτικά ανώτερη συμπεριφορά από τις  AGM στην

ανάκαμψη από βαθιά εκφόρτιση επειδή περιέχουν

περισσότερο ηλεκτρολύτη. 

 Είναι σημαντικό, λοιπόν, να βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια

πραγματική FLA ή VRLA Βαθιάς Εκφόρτισης σειρά και όχι μια

Γενικής Χρήσης ή UPS μπαταρία. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

© Kanalis batteries designed and hosted by: Hyper Center -