Δημιουργία Λογαριασμού Ο Λογαριασμός μου

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:
Προσωπικά Στοιχεία * Απαιτούμενη πληροφορία
Όνομα:  *
Επώνυμο:  *
Διεύθυνση E-Mail:  *
Τοποθεσία
Διεύθυνση:  *
Περιοχή:  
Τ.Κ.:  *
Πόλη:  *
Νομός:  *
Χώρα:  *
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο:  *
Fax:  
Στοιχεία τιμολόγησης
Επωνυμία:
Αντικείμενο εργασιών:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Λοιπές παρατηρήσεις:
Επιλογές
Newsletter:  
Κωδικός Πρόσβασης
Κωδικός:  *
Επαλήθευση Κωδικού:  *
Όροι χρήσης
ΓΕΝΙΚΑ

Το kanalis.gr δηλώνει στο καταναλωτικό του κοινό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστότερη και πληρέστερη απεικόνιση των προϊόντων που περιέχει τόσο σε επίπεδο πληροφοριών όσο και σε επίπεδο οπτικού υλικού. Ο πελάτης πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία οφείλει να ενημερώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για τα χαρακτηριστικά του εμπορευόμενου προϊόντος. Ο χρήστης της ιστοσελίδας δεσμεύεται ως προς την ορθή, μη κακόβουλη χρήστη της ιστοσελίδας kanalis.gr. Το kanalis.gr διατηρεί το δικαίωμα να προφυλλάσσει με κάθε νόμιμο μέσο την εταιρική του φήμη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του. Το kanalis.gr απαγορεύει την αναδημοσίευση οποιασδήποτε μορφής μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του. Τα λογότυπα των συνεργαζόμενων σχεδιαστών και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ίδιων των σχεδιαστών (παραγωγικές εταιρείες) και παρέχονται στο kanalis.gr για αποκλειστική χρήση μέσα από τον διαδικτυακό του τόπο. Το kanalis.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παροχής πρόσβασης ή προϊόντων σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται έκδηλο το ενδεχόμενο κακόβουλης χρήσης της ιστοσελίδας του. Το kanalis.gr παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες του τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίων και κριτικών σε κάθε παρεχόμενο προϊόν του. Οι χρήστες δεσμεύονται στο να προβαίνουν σε καλόπιστη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το kanalis.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει και να διαγράφει ακόμα περιεχόμενο που αποδεικνύεται νομικώς μεμπτό προφυλάσσοντας έτσι τον διαδικτυακό του τόπο. Το kanalis.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να εμπλουτίζει τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά την προκείμενη περιοχή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

To kanalis.gr δεν απαιτεί και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους επισκέπτες του. Οι επισκέπτες, μόνο εφόσον επιθυμούν να προβούν στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος, καταχωρούν στην βάση δεδομένων του kanalis.gr τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τους τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax email). Εφόσον η συναλλαγή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, τότε ο πελάτης συμπληρώνει και τα επαγγελματικά του στοιχεία που αφορούν το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, την επωνυμία και το αντικείμενο των εργασιών του. Τα παραπάνω αναφερθέντα στοιχεία σε καμμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται από το ίδιο το kanalis.gr για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ του πελάτη και του ηλεκτρονικού καταστήματος kanalis.gr. Το kanalis.gr διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, όποτε κρίνεται απαραίτητο, τους εγγεγραμμένους πελάτες του για προσφορές και προτάσεις αγοράς στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στην περίπτωση και μόνο που ο πελάτης δεν διατίθεται αρνητικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Το kanalis.gr δεν διαχειρίζεται, δεν αποθηκεύει, δεν έχει πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την πιστωτική κάρτα του πελάτη με τον οποίο συναλλάσσεται. Ο πελάτης, εφόσον επιλέξει τη διεκπεραίωση της συναλλαγής του μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω του οργανισμού Paypal, είτε μέσω του περιβάλλοντος της Alpha Bank, πληκτρολογεί τον αριθμό της κάρτας του, το ονοματεπώνυμό του, και τον κωδικό CVV σε ασφαλές διατραπεζικό περιβάλλον. Έπειτα, τα χρήματα πιστώνονται στον επιχειρηματικό λογαριασμό του kanalis.gr και η πληρωμή εκκαθαρίζεται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα φύγουν από τα γραφεία μας για τον προορισμό τους. Τα περιβάλλοντα πληρωμής όπου οι πελάτες καταχωρούν τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας είναι προστατευμένα με κρυπτογράφηση 128 bit και ανάλογο πιστοποιητικό προστασίας δεδομένων από την εκάστοτε αρμόδια εταιρεία. Το kanalis.gr προτρέπει το καταναλωτικό του κοινό στη διεκπεραίωση των συναλλαγών του μέσω πιστωτικής κάρτας αφού έτσι διασφαλίζεται η ταχύτητα και αξιοπιστία των συναλλαγών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το kanalis.gr στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης απέναντι στην ιδιωτικότητα των πελατών και χρηστών του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για το μέγιστο δυνατό βαθμό προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

© Kanalis batteries designed and hosted by: Hyper Center -